Adriana Gryglak, Katarzyna Pieczko
2020/2021 

Studia 2 St (dyplom)

Przestrzeń zmysłów. Horror i amor vacui.
sem. letni 2020/2021

Projekt traktuje o zagadnieniu postrzegania przestrzeni przez zmysły. Podstawą dla pracy są środki przekazu pustki i nadmiaru występujące w różnych dziedzinach sztuki i architektury. Ponad to opiera się również na wynikach badań o odczuwaniu przestrzeni przez uczestników biorących udział w doświadczeniu.

Horror i amor vacui to dla wielu tajemnicze zagadnienia, które towarzyszą artystom i projektantom od wieków. Pierwsze, czyli horror vacui odnosi się do strachu przed pustką, drugi natomiast oznacza umiłowanie jej. Prościej można powiedzieć, że wiąże się to bezpośrednio z odnajdywaniem się w nadmiarze czy też w pustce. Wielu próbowało do wyżej wymienionych zagadnień podejść w całkowicie zróżnicowany sposób. Nie ma jednego konkretnego przepisu na idealną interpretację. Można jedynie spróbować wyróżnić cechy opisujące pustkę i nadmiar, które najczęściej były wykorzystywane przez projektantó i artystów. Stosując takie właściwości można być pewnym, że docelowy użytkownik zacznie kojarzyć i łączyć te myśli ze zdefiniowanymi, wcześniej określonymi, wręcz nazwanymi jako horror czy amor vacui dziełami, przestrzeniami architektonicznymi czy wzornictwem.

Analizując to, co już było oraz korzystając z wiedzy na temat przepływu przestrzeni, Autorki postanowiły podjąć próbę i przedstawić na swój sposób horror i amor vacui. Przestrzenią jaką wybrano do zobrazowania idei została Cracovia - opuszczony hotel w centrum Krakowa. Miejsce to idealnie wpasowało się przedstawione oczekiwania.


Adriana Gryglak, Katarzyna Pieczko
(2020/2021)