Marta Bednarczyk
2021/2022

Studia 2 St 

Saudade – szczęście wspomnień i smutek nieobecnośc
dyplom magisterski 2022

Celem projektu magisterskiego było rozwinięcie świadomości oraz poszerzenie badań dotyczących architektury działającej na emocje i docierającej do wrażliwości użytkownika poprzez aspekt projektowy. Zbadanie istoty relacji architektury znaczeniowej, będącej miejscem wyciszenia, spokoju i medytacji, obiektami religijnymi czy strefami pamięci. Architektura tego typu jest swego rodzaju zagadką, tajemniczą niewiadomą. Przytoczenie w tym miejscu obiektów pamięci, obiektów sakralnych czy cmentarzy nie jest przypadkowe. Są to bowiem miejsca, w których ze względu na swój mistycyzm dusza jest żywa a historia tak silna, że duch danej przestrzeni daje się odczuć na każdym kroku a emocje wywoływane w odbiorcy pozostają z nim na długo. Narracja z definicji jest nagromadzeniem elementów znaczeniowych, które są ze sobą spójne i składają się na pewnego rodzaju strukturę, sieć kanałów somatycznych, będących przestrzenią dla przepływu informacji. W taki sposób w jaki struktura nadaje jedność całości, narracja jest elementem, który łączy znaczeniowość w architekturze czy we wnętrzu.

Podczas analizy istniejących tego typu miejsc oraz pracy nad własnym autorskim projektem, będącym propozycją rozwiązania problemów związanych z niewielką ilością przestrzeni będących miejscem zarówno ostatniego pożegnania, silnego
oddziaływania emocjonalnego jak i strefą sacrum, wszelkie przeprowadzone analizy zostały skrupulatnie przebadane bazując na formie, otoczeniu oraz tworzywie architektonicznym.

Prostota, symbolika oraz minimalizm formy występujące zarówno w architekturze jak i wnętrzach dominują i stanowią o podejściu do  projektowania z dalszej perspektywy. Zawężanie pola działania zmusza do skupienia całej istoty projektu na idei narracji. Oddziaływanie na użytkownika nie poprzez ilość bodźców docierających na powierzchownej płaszczyźnie, nie poprzez działanie czysto wizualne, a dogłębne oddziaływanie na wrażliwość, dosięgając tego co na pierwszy rzut oka ukryte i niewidoczne. Projekt to odpowiedź na ludzkie pragnienie sacrum w odsłonach wyrażonych w bardzo zróżnicowany sposób. 
Marta Bednarczyk
(2021/2022)