Marcelina Mrozicka
2020/2021 

Studia 1 St 


MINDFUL HOME
dyplom licencjacki 2021

Bardzo często odczuwamy nadmiar, przesyt, przepełnianie, nagromadzenie pewnych form lub przedmiotów, jak również niedostatek, niedosyt, brak pewnych elementów. Poszukiwania projektowe obejmują obszar zagadnienia harmonii we wnętrzu, teorię uważności, mindfulness, mindful home, minimalizm, teorie Marie Kondo, Slow Design, aż do Feng shui. Ideą projektu stała się droga do harmonii. Osiągniecie ładu oraz symetrii, zgodnie z doktryną Yin i Yang - dwóch uzupełniających się wzajemnie przeciwieństw. Projekt zakłada przedstawienie jednostki mieszkalnej zgodnej z powyższymi zasadami. Celem projektu jest stworzenie nowej przestrzeni tak, aby stanowiła ona o dobrym stanie psychofizycznym człowieka. Mindfulness w najprostszym tłumaczeniu oznacza uważność, czyli pewną świadomość życia. Kluczem do osiągnięcia harmonii duchowej jest samoakceptacja oraz skupienie się na życiu w teraźniejszości. Umiejętność uważnego życia, nieodzownie ma swoje odzwierciedlenie w sztuce projektowania przestrzeni. W projektowaniu domu według powyżej opisanych zasad korzysta się z ośmiu trygramów zwanych siatką bagua. Cały budynek jest oparty na układzie poziomym. Dopływ naturalnego światła słonecznego jest zapewniony poprzez rozległe przeszklenia okienne i dużą ilość świetlików dachowych. Przestrzeń wewnętrzną zaprojektowano jako maksymalnie wolną od podziałów, a do wydzielania zastosowano liczne panele szklane o zmiennej przezierności, oraz elementy płaskorzeźby w architekturze. Projekt oparty jest na relacji przenikania się prostych kierunków, z elementami okręgów. W wielu pomieszczeniach pojawiają się formy roślinne. Całość utrzymana jest w naturalnej kolorystyce. Użyte materiały to głównie beton, kamień, szkło oraz drewno.Marcelina Mrozicka
(2020/2021)