Barbara Bachta
2020/2021 

Studia 1 St 


PROJEKT MIESZKANIA DLA OSOBY PORUSZAJĄCEJ SIĘ NA WÓZKU
sem. zimowy 2020/2021

Mieszkanie o pow. 45 m2, dostosowane do potrzeb młodej kobiety, studentki, poruszającej się na wózku inwalidzkim. Podstawowym założeniem projektowym było zapewnienie przestrzeni do swobodnego przemieszczania się osobie z trwale organiczoną sprawnością fizyczną, co widoczne jest w sposobie rozmieszczenie elementów wyposażenia wnętrza. Zastosowano poręcze i uchwyty, zniwelowano różnice poziomów podłogi stosując tym samym nawierzchnię antypoślizgową, użyto drzwi w systemach przesuwnych. 
Barbara Bachta
(2020/2021)