Pola Dąbrowska
2023/2024

Studia 1 St 

ARCHITEKTURA BEZ BARIER
sem. letni 2023/2024


Projekt prywatnej przestrzeni mieszkalnej dla osoby słabowidzącej z psem przewodnikiem.Pola Dąbrowska
(2023/2024)