Pola Dąbrowska
2023/2024

Studia 1 St 

CUBE
sem. zimowy 2023/2024


Projekt aranżacji wnętrza w kubaturze 10x10x10 metrów. 
Pola Dąbrowska
(2023/2024)