Kinga Łapa
2023/2024

Studia 1 St 

PROJEKT MIESZKANIA DLA SENIORA Z CZĘŚCIOWĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ
sem. letni 2023/2024


Projekt prywatnej przestrzeni mieszkalnej dla osoby czasowo poruszającej się na wózku inwalidzkim.Kinga Łapa
(2023/2024)