Kinga Łapa
2022/2023 

Studia 1 St 

ZAPIS TWÓJ/RCZY
sem. zimowy 2022/2023

Instalacja zapisująca ruch odwiedzających, wspólnie tworzących dzieło. Kinga Łapa
(2022/2023)