V Pracownia 
Projektowania Wnętrz

Studia pierwszego i drugiego stopnia (1St)(2St), Studia Podyplomowe (PD)

Rok Akademicki 
2020/2021